Per fi comencen les obres de la nova Clínica Girona

Les obres que transformaran l’entrada sud de la ciutat de Girona

Aquesta setmana han començat les obres de la nova Clínica Girona, que s’ubicarà a l’altura dels números 204-206 del carrer de Barcelona. L’inici d’aquestes actuacions marca el punt de partida de la transformació de l’entrada sud a la ciutat de Girona, ja que està previst que es reurbanitzi tot l’espai on actualment hi ha naus industrials i comercials en desús. Precisament les obres s’han iniciat amb l’enderroc d’aquestes instal·lacions.

El polígon on s’actuarà inclou tres zones diferenciades: un espai al sud que es dedicarà a equipaments del sector terciari i una benzinera; un espai central que serà el que ocuparà la nova Clínica Girona, i un espai al nord que es destinarà a habitatge amb una part reservada a habitatge de protecció oficial.

“És important haver començat ja aquests treballs, perquè la reconversió del carrer de Barcelona ha de servir per dignificar aquest espai, amb una imatge ara que no s’adequa al que volem que sigui la ciutat”, ha remarcat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. En aquest sentit, Madrenas ha destacat que les diverses obres previstes al carrer de Barcelona són una prioritat.

Imatge del projecte de reurbanització de l’espai

 

El tram on s’actuarà es denomina urbanísticament polígon d’actuació urbanística 116 – C. Barcelona – Avellaneda – Clínica. El mes de juny es va aprovar el projecte d’urbanització i reparcel·lació d’aquest espai, després que anteriorment es fes una modificació puntual al pla general d’ordenació urbana (PGOU) per possibilitar les actuacions posteriors. En aquesta mateixa modificació, també es va aprovar canviar el planejament de la zona denominada PAU 117 (C. Barcelona – nord), que hi ha a continuació del tram on s’actuarà ara i on encara està pendent d’aprovar-s’hi el projecte d’urbanització i reparcel·lació. Entre aquest els dos polígons d’actuació (116 i 117) està previst que s’hi creï una zona enjardinada.

Les obres de la nova Clínica Girona i de la urbanització de la resta del polígon d’actuació es portaran a terme de forma simultània.

 

Add a comment

També et pot interessar...

al dia!

Vols rebre l’actualitat de Girona al teu correu electrònic? 

PD: No som gens pesats i podràs borrar-te de la llista quan vulguis!


Els més populars

No et perdis res