Bases legals Sorteig Viatge per a dues persones, promoció Uber Eats x Girona Secreta

1. Organització del sorteig

Girona Secreta organitza el sorteig d’un viatge sorpresa per a dues persones.

2. Objecte del concurs

Durant diverses setmanes ens endinsarem en una aventura gastronòmica on descobrirem opcions gastronòmiques de tot el món de delivery i take away a Uber Eats.

Entre tots els usuaris que es registrin a la plataforma Uber Eats i facin la seva primera  comanda utilitzant el codi GIRONASECRETA es realitzarà el sorteig d’un viatge sorpresa per a dues persones.

En aquesta acció promocional Uber Eats no hi té cap implicació legal, l’organització recau completament en Girona Secreta.

3. Període del concurs

El concurs començarà el 25 d’abril del 2024 i estarà actiu fins el dia 20 de juny de 2024.

4. Participació per guanyar el viatge.

Durant el període de participació els interessats podran participar seguint els passos següents:

 1. Descarregar l’aplicació Uber Eats.
 2. Registrar-se i utilitzar el codi GIRONASECRETA en la seva primera comanda.

Fins finalitzar el període de participació no es realitzarà el sorteig entre totes les persones participants.

Només serà vàlida una participació per usuari. Els usuaris que ja tenen un compte a Uber Eats actiu abans de la promoció no podran participar-hi.

5. Premi

Un cop finalitzi el període de participació, es recolliran les dades dels participants i es realitzarà un sorteig aleatori mitjançant l’aplicació AppSorteos per escollir un guanyador/a i dos suplents d’entre tots els usuaris vàlids.

El guanyador serà contactat mitjançant correu electrònic i disposarà de 48 hores per acceptar el premi. En cas de no rebre resposta en 48 hores, perdrà el dret al premi i es considerarà guanyador al segon suplent, repetint el procediment de 48 hores i, en cas de no rebre resposta, es contactarà al tercer suplent. Si el tercer suplent no dona resposta dins les 48 hores següents el premi es declararà desert.

El premi del sorteig serà un viatge sorpresa per a dues persones mitjançant la plataforma Waynabox. Les dates del viatge es definiran amb el guanyador, sempre que es pugui en funció de les  seves preferències, però primant sempre un pressupost màxim del viatge de 400,00€ i la decisió de Girona Secreta. La reserva del viatge correrà a càrrec de Girona Secreta.

No es pot bescanviar el premi pel seu valor en metàl·lic.

6. Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquest concurs, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que el regeixen i el criteri i la decisió que Girona Secreta adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

El participant accepta expressament complir totes i cada una de les bases del present concurs. L’incompliment de les bases donarà lloc a l’exclusió del participant del present concurs. Els participants podran consultar les bases del present concurs a gironasecreta.com

7. Altres condicions

Girona Secreta es reserva el dret de modificar les condicions de la presentació promocional en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, l’organització́ es compromet a comunicar, a través del web de Girona Secreta, les bases modificades o, si escau, l’anul·lació de l’acció promocional, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.

Girona Secreta es reserva el dret a fer modificacions o afegir annexos successius sobre la mecànica i premis, sempre que les mateixes estiguin justificades o no perjudiquin els participants, i es comuniquin a aquests degudament.

Girona Secreta es reserva el dret a evitar que sobre el concurs s’estableixin sistemes d’especulació o de negoci o de qualsevol altre tipus que pugui suposar una alteració o manipulació d’aquest. Amb aquesta finalitat, podrà exercitar totes les accions que estimi oportunes, inclosa l’exclusió del present concurs de qualsevol participant que actuï en tal sentit.

Girona Secreta es reserva el dret a no considerar inscrit i –per tant- excloure d’aquest concurs qualsevol participant que estimi que fa un mal ús i/o intenti manipular la mecànica del concurs en general.

9. Legislació i jurisdicció

Aquestes bases es regeixen per la legalitat vigent espanyola a data del 25 d’abril del 2024. Els participants accepten que qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació i execució d’aquestes bases quedaran sotmeses a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.

 • No comments yet.
 • Add a comment

  També et pot interessar...

  al dia!

  Vols rebre l’actualitat de Girona al teu correu electrònic? 

  PD: No som gens pesats i podràs borrar-te de la llista quan vulguis!


  Els més populars

  No et perdis res