La nova Plaça d’Espanya: descobreix la proposta de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Girona ha presentat aquesta tarda a la ciutadania el projecte de reforma de la plaça d’Espanya. La millora de la cohesió amb la ciutat, l’augment de la seguretat i la creació d’un espai versàtil són tres dels eixos principals del projecte que s’ha presentat avui.

El consistori vol recollir les aportacions dels veïns de la ciutat en relació amb el disseny de la reurbanització de la plaça. Per aquest motiu, a partir del dilluns vinent, dia 11 de desembre, entrarà en funcionament una nova web (www.girona.cat/plespanya) on es podrà consultar tota la informació del projecte i on la ciutadania podrà expressar les seves preferències sobre l’espai.

Per elaborar la proposta, els tècnics municipals de l’Ajuntament han tingut en compte diferents criteris respecte tres àmbits: l’espai públic, el paisatge urbà i la mobilitat urbana.

En relació amb l’espai públic, s’ha elaborat un projecte que prioritzés la conversió de la plaça en un espai diàfan, ampli i accessible, flexible i apte per a diferents usos, i que tingués el carrer de Barcelona com a eix vertebrador de la zona, fent que la plaça es convertís d’alguna manera en el vestíbul de l’estació des de l’Eixample. En aquest aspecte, cal ressaltar que el projecte pretén aprofitar les actuacions que es duguin a terme per transformar la “carretera” de Barcelona en el “carrer” de Barcelona, ampliant les voreres, reduint la calçada i millorant l’enllumenat, el mobiliari i la vegetació. També es vol reservar a la plaça un espai per a una zona d’esbarjo per a veïns i viatgers i es vol millorar la connexió del carril bici fins a aquest punt des del nord, des del sud i des de l’Eixample.

Un aspecte a destacar de la reforma és la proposta de convertir el carrer de Bailén en un carrer exclusiu per a vianants, deixant pas només a vehicles de serveis i de veïns per accedir als guals.

Pel que fa al paisatge urbà, el projecte incorpora la voluntat de millora de la cohesió urbana i social en aquest punt de la ciutat. La integració de la perspectiva de gènere en el disseny de l’espai i el treball paisatgístic i formal de les voreres i del vial perquè es creï una experiència de carrer i no de carretera són els dos punts clau d’aquest àmbit.

Sobre la mobilitat urbana, la reforma de la plaça prioritza l’augment de la seguretat en aquest espai. Es preveu l’eliminació d’un punt negre de sinistralitat a la ciutat, localitzat en el gir a l’esquerra del carrer de Barcelona cap a l’estació, aproximadament a l’altura del carrer de Tomàs de Lorenzana. A més, l’ampliació prevista de les voreres farà disminuir el flux de vehicles del tram del carrer de Barcelona comprès entre la plaça del Marquès de Camps i el carrer d’Emili Grahit.

Es planteja una ordenació viària versàtil, que pugui permetre canvis en el temps i modificacions temporals amb motiu d’obres i altres urgències. La intermodalitat també és un aspecte que es té en compte, ja que es mantindrien els aparcaments de Girocleta i de bicicletes, es disposaria d’una parada de bus urbà àmplia i hi hauria dues zones per accedir amb vehicles per encotxar i desencotxar (accés des del nord a la zona de davant de l’AVE i accés des del sud a la zona de plaça d’Espanya). La linealitat del nou disseny evitaria la creació d’espais que afavorissin els estacionaments indeguts i les dobles fileres.

El projecte proposa un espai per a vianants ampli i garantir l’itinerari natural de la plaça cap a l’Eixample d’una forma directa, segura i còmoda, connectant amb el carrer de Tomàs de Lorenzana i amb la plaça del Poeta Marquina.  

 • No comments yet.
 • Add a comment

  També et pot interessar...

  al dia!

  Vols rebre l’actualitat de Girona al teu correu electrònic? 

  PD: No som gens pesats i podràs borrar-te de la llista quan vulguis!


  Els més populars